Autoři

Bařina, Miloslav (* 1947)

Po maturitě absolvoval s tudium muzejnictví při Střední knihovnické škole v Praze, v letech 1971–1974 studoval
dálkově obor etnografi e–historie na FF UK, studium nedokončil. Krátce pracoval jako redaktor okresních novin Zář Mladoboleslavska, v letech 1967–1969 byl ředitelem Podbezdězského muzea v Bělé pod Bezdězem, od roku 1970 do roku 2009 pak ředitelem Podkrkonošského muzea v Nové Pace. Zde se podílel na i nstalaci unikátních expozic Klenotnice drahých kamenů a spiritismu, je autorem expozice v Suchardově domě, zorganizoval více než dvě stě hodnotných krátkodobých výstav nejen vlastivědného
charakteru, ale i z oblasti moderního výtvarného umění. Publikoval především v regionální časopisech, je spoluautorem několika odborných publikací. Se svými přáteli Miroslavem Kolocem a Jindřichem Mařanem podnikl rekonstrukci Krkonošské pouti (1983) a Italské cesty Karla Hynka Máchy (1997). K poezii jej přivedl strýc Vladimír Bařina (1923–1986), přítel Klementa Bochořáka, Zdeňka Rotrekla, Ivana Blatného …

Miloslav Bařina žije v Nové Pace, často ale zajíždí do svého rodiště – Dolní Krupé u Mnichova Hradiště.

Hamera, Oldřich (*1944)

Výtvarník a grafik. Vyučil se strojním zámečníkem, pracoval jako tiskař. Od dětství a mládí se zabýval mineralogií, paleontologií, archeologií a geologií, což jej ovlivnilo v pozdější výtvarné tvorbě. Byl jediným žákem Vladimíra Boudníka. V roce 1971 získal cenu J. Koláře za literaturu, protože jako vydavatel nakladatelství Explozialismus vytiskl Intimní deník Karla Hynka Máchy. V roce 1973 vydal knihu L. Klímy. Je spolupracovníkem Ztichlé kliky. Řadu jeho prací bylo možné shlédnout u nás i v zahraničí.

Hekrdlová, Alice (*1987)
Básnířka a fotografka. Vystudovala dějiny umění na FF UK, v současné době pracuje v Uměleckoprůmyslovém museu.

Jirásko, Vojtěch (*1976)


Grafik a měditepec. Vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění, ateliér grafiky pod vedením Vladimíra Kokolii. Žije a tvoří v Nové Pace.

Kociánová, Věra

Vystudovala lituanistiku a bohemistiku na FFUK v Praze. Pracovala jako redaktorka Jihočeských týdeníků, potom deset let jako kastelánka hradu Pecka. Příležitostně překládá z litevštiny a vydává knížky.

Tarabilda, Kristijonas (*1993, Vilnius – Litva)


Pochází ze známé výtvarnické rodiny Tarabildů, z níž se do litevské kultury nejvýrazněji zapsala sochařka a ilustrátorka Domicelė Tarabildienė (1912 – 1985), grafik a malíř Petras Tarabilda (1905 – 1977) a grafik, malíř a heraldik Arūnas Tarabilda (1934 – 1969)

Venclova, Tomas (*1937, Klaipeda, Litva)


Litevský básník, eseista, literární vědec a disident. Absolvoval na Vilniuské univerzitě, silně ho však ovlivnilo zejména studium u sémiotika Jurije Lotmana na univerzitě v estonském Tartu. Po emigraci ze sovětské Litvy v roce 1977 zakotvil v USA, kde pokračoval v autorské práci a přednášel rovněž na několika univerzitách, naposledy, od roku 1980, na oddělení slavistiky Univerzity Yale. Tomas Venclova je překladatelem z ruštiny, angličtiny, francouzštiny, polštiny a dalších jazyků. Do litevštiny přeložil například díla B. Pasternaka, A. Achmatovové, Ch. Baudelaira, A. Jarryho, J. Cocteaua, T.S. Eliota, J. Osborna, svých výborných přátel Czesława Miłosze a Josifa Brodského a mnoha dalších. V současné době žije v New Havenu v USA.
Knižně u nás vyšel pouze výbor básní Čas rozpůlil se… (Pecka, 2014)