Nakladatelství

Vzpomínám na jednoho dědu, který v dobách mého dětství sekával louku pod naším domem. Od brzkého rána bylo slyšet sykání kosy, občas přerušované přejížděním brousku o ostří. Po každém rozmáchnutí ubylo z nekonečné plochy trávy, práce postupovala pomalu, ale plynule. O poledni se posadil na posekanou mez, vybalil krajíc chleba a otevřel si pivo. Beze spěchu kudličkou ukrajoval sousta, vkládal je do bezzubých úst a žvýkal. Moc toho nenamluvil, hleděl do údolí a na les před sebou. Pak se znovu pustil do sečení. Bez zastavení pracoval až do pozdního odpoledne. Před západem slunce pečlivě otřel kosu povříslem z trávy. Louka byla posekaná.

Připravujeme k vydání:
Tadeáš Biron – HARABURDÍ

Básně z pozůstalosti pozoruhodného básníka Tadeáše Birona, jehož debut Neviditelné slunce (1998) se stal legendou – oprávněně!

 

 

Naše knihy také na www.kosmas.cz

Venkovské dílo je příležitostné nakladatelství se sídlem v městečku Pecka. Jeho hlavní myšlenkou je zpřístupnit zajímavé texty, grafiky či fotografie, které by jinak s největší pravděpodobností nespatřily světlo světa. Hlavními oblastmi zájmu jsou významná díla “malých národů”, původní díla současných českých autorů s důrazem na Podkrkonoší, včetně poezie a prací filozofického a uměnovědného charakteru. Tituly vhodné pro vydání si vybíráme výhradně sami. Venkovské dílo si je vědomo současné inflace slova, knihy jako média i samotného smyslu a důvodu sdělení a bude se snažit ji neprohlubovat.

Venkovské dílo se s úctou sklání před titánským počinem staroříšského nakladatele Josefa Floriana a jeho Dobrým dílem.