1. ročník Literární soutěže Jiřího Červenky

Básník a kastelán hradu Pecka Jiří Červenka by se letos dožil osmdesáti let. Nejen při této příležitosti uspořádala obnovená Společnost přátel mladé poezie Literární soutěž Jiřího Červenky s vyhlášením na hradě Pecka. Více na www.spmp2.webnode.cz
Básně finalistů si můžete přijít poslechnout už tuto sobotu (viz pozvánka níže).
Naše Nakladatelství Venkovské dílo bude mít tu čest vydat na podzim malý sborník Červenkova Pecka s nejlepšími básněmi 1. ročníku soutěže.
Krom toho připravujeme v brzké době k vydání také soubor krátkých próz Jiřího Červenky s názvem Banality.